0
0

سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 3 دادرسان

23 بازدید

سوالات و پاسخنامه تشریحی چهار تست ماهنامه شماره 3 دادرسان

کلمه حقوقی ساخته شده با ترکیب حروف گزینه های صحیح (( موعد)) بود.

سوال : دعوایی به خواسته 210000000 ریال بابت خسارت وارده به خودرویی در دادگاه عمومی اقامه می شود. در خصوص اعتراض به بهای خواسته، کدام مورد صحیح است؟                     (وکالت 1396)

الف) چنانچه تا اولین جلسه دادرسی مطرح شود، پذیرفته می شود.

ب) پذیرفته نمی شود.

ج) چنانچه تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود پذیرفته می شود.

د) پس از انجام کارشناسی بررسی و حسب مورد پذیرفته می شود.

گزینه ب صحیح است. زیرا خواسته دعوا وجه نقد است و هرگاه خواسته وجه نقد باشد بهای خواسته نیز معادل همان مبلغ است. لذا خواهان نمی تواند خواسته را مبلغ دیگری تعیین کند و خوانده نیز حق اعتراض به بهای خواسته را نخواهد داشت. اینکه مبلغ وجه نقد بابت چه امری باشد تأثیری در موضوع ندارد.

سوال :  هرگاه در جریان رسیدگی به دعوای اصلی و متقابل، که دو شخص علیه یکدیگر مطرح نموده اند، یکی از جهات توقیف دادرسی دعوای متقابل متحقق شده و توسط خوانده این دعوا مطرح شود: (سراسری 1383)

الف) قرار توقیف دادرسی اصلی نیز در هر حال باید صادر شود.

ب) رسیدگی به هر دو دعوا ادامه می یابد زیرا صدور حکم در هر یک موثر در دیگری است.

ج) صدور قرار توقیف دادرسی و یا ادامه رسیدگی در هر حال به صلاح دید دادگاه واگذار شده است.

د) فقط رسیدگی به دعوای اصلی ادامه می یابد زیرا رابطه بین دعوای اصلی و متقابل متفاوت از رابطه بین فرجام اصلی و فرجام تبعی است.

گزینه الف صحیح است. در صورت فوت یا حجر یا  زوال سمت یکی از طرفین، از آن جا که اصحاب دو دعوای اصلی و متقابل واحد هستند، لذا هر دو دعوای اصلی و متقابل توقیف می شوند. ر.ک: دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد اول، شماره 859

سوال : چنانچه حکم غیابی جزئاً به سود خواهان و جزئاً به سود خوانده صادر شود و از آن واخواهی شود، درخواست واخوانده مبنی بر فسخ آن بخش از حکم که به زیان او صادر شده، در مرحله واخواهی …… (سراسری 1388)

الف) در صورتی پذیرفته می شود که حکم قابل تجدیدنظر نباشد.

ب) در صورتی پذیرفته می شود که حکم قابل تجزیه باشد.

ج) در هر حال پذیرفته می شود.

د) در هیچ صورتی پذیرفته نمی شود.

گزینه د صحیح است. زیرا مرحله واخواهی صرفاً طریقه شکایت برای رسیدگی به دفاعیات و اظهارات خوانده غایب می باشد. خواهان در مرحله واخواهی نمی تواند تقاضای صدور حکم نسبت به قسمتی از حکم را نماید که در مرحله بدوی به ضرر وی صادر شده است. به عبارتی دیگر تشدید وضعیت خوانده در مرحله واخواهی ممکن نمی باشد.

سوال : مرجع اعاده دادرسی از رأی قطعی دادگاه بدوی، کدام است؟ (قضاوت 1393)

الف) دادگاه بدوی صادر کننده رأی قطعی

ب) شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادرکننده رأی قطعی

ج) دادگاه تجدیدنظر استان

د) دیوان عالی کشور

گزینه الف صحیح است. به استناد صدر ماده 433 ق.آ.د.م

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dadrasan.org/?p=1670
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دپارتمان موسسه دادرسان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 3 دادرسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.