0
0

سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 5 دادرسان

9 بازدید
سوالات حقوق تجارت

سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره ۵ دادرسان

کلمه حقوقی ساخته شده با ترکیب حروف گزینه های صحیح (( برات )) بود.

1-اگر در شرکت سهامی خاص، مخالفت هیئت مدیره با نقل و انتقال سهام غیر موجه باشد، کدام مورد صحیح است؟

الف) دادگاه، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند.

ب) نقل و انتقال سهم به هیچ وجه ممکن نیست.

ج) دادگاه، شرکت را ملزم به پذیرش خروج سهام دار از شرکت می کند.

د)  مرجع ثبت شرکت ها، هیئت مدیره را ملزم به موافقت می کند.

گزینه ب درست است. چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص انتقال سهام توسط هر یک از سهام داران منوط به موافقت هیئت مدیره شده باشد، هیئت مدیره می تواند به هر دلیل با انتقال مخالفت کند، لازم نیست دلیل مخالفت موجه باشد، دادگاه یا مرجع رسمی دیگر نمی تواند به این بهانه که هیئت مدیره برای مخالفت دلیل موجه ندارد، حکم به جواز انتقال بدهد یا هیئت مدیره شرکت را به اعلام موافقت ملزم کند.

2- دارنده سند تجاری صادره در ایران، مهلت یک ساله اقامه دعوی را رعایت نمی کند. او چه امتیازی را از دست خواهد داد؟

الف) صرفاً حق درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

ب) حق رجوع به کلیه ظهرنویسان اعم از ظهرنویس انتقال دهنده و ظهرنویس ضامن

ج) حق مطالبه وجه از کلیه ی مسئولین سند

د) حق مراجعه به ظهرنویس یا ظهرنویسان انتقال دهنده سند

گزینه د درست است. طبق ماده ی 286 قانون تجارت مهلت اقامه دعوا بر ظهرنویسی که سند تجارتی را انتقال داده است، یک سال از تاریخ ثبت اعتراض عدم تادیه است.

3- در خصوص دعوی «ورشکستگی» کدام مورد صحیح است؟

الف) اگر از سوی تاجر ورشکسته و به طرفیت طلبکاران اقامه شود، باید در دادگاه محل اقامت خواندگان  مطرح شود.

ب) مطرح بودن دعوی ورشکستگی در دادگاه خارجی، مانع یا رافع صلاحیت دادگاه ایران نیست.

ج) در حین رسیدگی، تاجر می تواند به عنوان ثالث، وارد دعوی شود.

د) از حیث محاسبه هزینه دادرسی، دعوی مالی است.

گزینه ب درست است. از حیث محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی، دادگاه محل اقامت تاجر است. در دعوای ورشکستگی چه توسط یکی از طلبکاران اقامه شود و چه مدعی خود تاجر متوقف باشد، تاجر یکی از طرفین دعوا است و ورود تاجر به عنوان شخص ثالث به این دعوا متصور نیست. طبق ماده ی 971 قانون مدنی:« دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود، مطرح بودن دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» هزینه دادرسی دعوای ورشکستگی، معادل هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی است.

4- حق خروج سهام دار از شرکت سهامی، از کدام طریق اعمال می شود؟

الف) انتقال سهام به دیگری

ب) سهام دار به هیچ وجه حق خروج از شرکت را ندارد.

ج)استرداد عین به قیمت آورده ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده است.

د) استرداد قیمت آورده ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده است، به قیمت روز استرداد.

گزینه الف درست است. سهام دار شرکت سهامی می تواند با انتقال مالکیت سهام خود، از شرکت خارج شود. در شرکت های سهامی، سهام دار نمی تواند برای خروج از شرکت عین یا قیمت آورده خود را مطالبه کند، مالکیت آورده مؤسسین و پذیره نویسان سهام شرکت سهامی، با شکل گیری شخصیت حقوقی شرکت، به شرکت سهامی منتقل می شود. فقط در فرض کاهش اختیاری سرمایه ثبت شده شرکت، سهام دار می تواند بخشی از مبلغ اسمی سهام خود را از شرکت مطالبه و وصول کند.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dadrasan.org/?p=1735
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دپارتمان موسسه دادرسان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 5 دادرسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.