جلسه دوم کارگاه اصول تنظیم دادخواست کلیک کنید
جلسه دوم کارگاه اصول تنظیم دادخواست کلیک کنید
0
0

سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 7 دادرسان

9 بازدید
ماهنامه حقوقی دادرسان

سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره ۷ دادرسان

کلمه حقوقی ساخته شده با ترکیب حروف گزینه های صحیح (( باطل )) بود.

1- اقاله)  موضوع اقاله، ……..

ب)  عقد است.

ج)  از بین بردن دین است.

الف)  تعهدی است که باید اجرا شود.

د)  دینی است که باید پرداخت شود.

گزینه «الف» درست است. گرچه اقاله در ماده ی 264 قانون مدنی از اسباب سقوط تعهدات بیان شده؛ در واقع اقاله سبب انحلال عقد است، با منحل شدن عقد، تعهد ساقط می گردد؛ بنابراین، به طور مستقیم موضوع اقاله، عقدی است که اقاله می شود. عقدی که اقاله می شود برای قرارداد اقاله، مورد معامله است؛ در نتیجه، طرفین باید به این عقد عالم باشند، تا مورد معامله در قرارداد اقاله، مبهم نباشد و اقاله با رعایت ماده 216 قانون مدنی، به طور صحیح و نافذ انشا گردد؛ با توجه به مطالب فوق وقتی خریدار و فروشنده در صدد اقاله بیع هستند، مورد معامله، خود بیع است، نه مبیع و ثمنی که در بیع مورد معامله قرار گرفته اند؛ علم تفصیلی طرفین به مبیع و ثمن بیع برای صحت اقاله شرط نیست، کافی است به عقد بیعی که اقاله می شود، عالم باشند.

اگر تعهدات ناشی از عقدی که اقاله می شود، قبلاً اجرا شده باشند؛ اقاله موجب سقوط تعهد نمی شود و تنها سبب انحلال عقد است؛ برای مثال، اگر بعد از بیع، مبیع تسلیم گردد و ثمن به طور کامل تأدیه شود، سپس طرفین، بیع را اقاله کنند، اقاله سبب سقوط تعهد نمی شود؛ زیرا تعهدی از بیع باقی نمانده تا با اقاله ساقط گردد، تمام تعهدات ناشی از این عقد با وفای به عهد ساقط شده اند.

2-اقاله ) اگر مشروط علیه، شرط ضمن عقد را انجام داده و قرارداد اصلی اقاله شود ………

س)  اقاله و شرط هر دو صحیح است.

ر)  اقاله و شرط هر دو باطل است.

ا ) اقاله صحیح و شرط  باطل است.

م ) اقاله باطل و شرط صحیح است.

طبق ماده ی 246 قانون مدنی گزینه «ج» درست است. براساس ماده ی 246 قانون مدنی: «در صورتی که معامله به واسطه ی اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است، باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد، می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.»

3- اقاله ) کدام گزینه صحیح است؟

ه ) کلیه ی عقد لازم، قابل اقاله است.

ق ) ابرا ویژه سقوط حق  عینی است  و به اراده ی  طلبکار واقع می شود.

ا )  مدیون شدن مضمون له به مضمون عنه بعد از ضمان، باعث برائت ذمه ی ضامن است.

ط )  تلف عوضین معامله، مانع اقاله نیست.

طبق ماده 286 قانون مدنی گزینه «د» درست است. گزینه ی «الف» به این دلیل نادرست است که همه ی عقود لازم، قابل اقاله نیستند. عقود وقف، نکاح و ضمان از عقود بانام غیر قابل اقاله هستند. گزینه ی «ب» به این دلیل نادرست است که ابرا، سبب سقوط حق عینی نیست؛ بلکه حق دینی را ساقط می کند.

4-اقاله ) اگر در اثر تعمیر اتومبیل خریداری شده به وسیله ی خریدار، مبیع افزایش قیمت پیدا کند وبیع اقاله شود، خریدار:

ا )  با بایع به نسبت افزایش قیمت، شریک می شود.

س ) با بایع به نسبت هزینه ی تعمیرات، شریک می شود.

ل ) فقط استحقاق افزایش قیمت را دارد.

م )  فقط استحقاق هزینه ی تعمیرات را دارد.

گزینه «ج» درست است. طبق ماده 288 قانون مدنی در صورتی که با تصرف مالک بعد از عقد، قیمت مورد معامله افزایش یابد، در حین اقاله به مقدار قیمتی که سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود. با وجود تصریح به استحقاق، روش و ترتیب دادن حق به صاحب آن، در قانون مدنی به صراحت مورد حکم قرار نگرفته است؛ دو دیدگاه راجع به این موضوع بین استادان حقوق مدنی مطرح است، چنان که گفته شد؛ به عقیده ی استاد دکتر مهدی شهیدی، حق طرفی که با تصرف در مورد معامله، باعث افزایش قیمت آن شده است در عین مورد معامله انعکاس پیدا می کند و او با مالک بعد از اقاله، متناسب با ارزش حق خود، در مورد معامله شریک می شود. در مقابل بنابر نظر استاد دکتر کاتوزیان و استاد دکتر سید حسین صفایی، شخصی که با تصرف خود موجب افزایش قیمت مورد معامله شده است، مستحق دریافت قیمت ارزش افزوده شده، از مالک بعد از اقاله است و شراکتدر عین مورد معامله پیدا نمی کند. از حیث تحلیلی با در نظر گرفتن آثار قرارداد اقاله، دیدگاه نخست قوی تر است، منتها نظر دوم با ظاهر ماده ی 288 قانون مدنی مطابقت بیشتری دارد و باتوجه به این که در نوشته ی حاضر نظر دکتر ناصر کاتوزیان ملاک پاسخ گویی به پرسش ها قرار گرفته است، انتخاب گزینه «ج» ترجیح دارد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dadrasan.org/?p=1808
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دپارتمان موسسه دادرسان
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سوالات و پاسخنامه تشریحی ماهنامه شماره 7 دادرسان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.